Mūsdienu ekonomika

Latvija ir Eiropas Savienības, kurai pieder vislielākais vienotais tirgus visā pasaulē, locekle. Vidējā alga, pēc iestāšanās ES ir augusi vairākkārt.

Stingrā finansiālā disciplīna ir palīdzējusi valstij pārvarēt ne vienu vien ekonomikas krīzi. Valdība ir izpildījusi visas saistības attiecībā pret starptautiskajiem kreditoriem. Latvija, jau pirms vairākiem gadiem ir atgriezusies normālā stāvoklī. Nacionālais kredīts 2014. gadā sasniedza A līmeni, kļuva stabils un prognozējams. Tajā pašā gadā Latvija izgāja Eiropas Centrālās Bankas stresa testu. Vispasaules Banka un Eiropas Centrālā Banka prognozē, ka vidējais ekonomikas pieaugums līdz 2018. gadam sastādīs aptuveni 40%.

Latvijas ekonomikā ir vērojamas četri, ļoti spēcīgi sektori – lauksaimniecība, ķīmiskā rūpniecība, loģistika un kokapstrāde. Citi, arī ļoti svarīgi sektori ir tekstilrūpniecība, pārtikas rūpniecība, mašīnbūve un zaļās tehnoloģijas.

Auglīgās augsnes un mērenais klimats ir veicinājis lauksaimniecības attīstību. Tā ir viena no Latvijas tradicionālajām nozarēm ar kuru iedzīvotāji nodarbojas arī mūsdienās. Gada laikā, tiek saražots produkcijas vairāk par vienu miljardu eiro. Graudu ražošana valstī sastāda vienu trešdaļu no visa ražošanas sektora, получать деньги. Kvalitatīvi piena un medus produkti tiek eksportēti uz ārzemēm. Šie produkti ir Latvijas gods un lepnums.

Ķīmiskā rūpniecība Latvijā balstās uz augsti kvalificētiem cilvēku resursiem. Latvijā ražotie farmaceitiskie, pārstrādātie un ekoloģiski ķīmiskie produkti, kā arī bioloģiskā kosmētika , tiek plaši eksportēti uz ārzemēm. Vietējie eksperti nodarbojas ar inovatīviem, fundamentāliem pētījumiem un to attīstību. Pētījumi medicīnā tiek uzskatīti par vieni no labākajiem ķīmiskās rūpniecības jomā Latvijā.

Pateicoties izdevīgajam Latvijas ģeogrāfiskajam izvietojumam, valstī ir labi attīstīta loģistika. Ostas, dzelzceļš un valsts ceļi savieno visu Eiropu, kā arī pārējo Rietumu daļu ar Austrumiem. Sasniegt 25 miljonus klientu no Baltijas reģiona ir iespējams četrdesmit astoņās stundās. Dzelzceļa maršruts no Rīgas līdz Ķīnai, ļauj piegādāt preces uz norādīto adresi par vienu mēnesi ātrāk, nekā pa visīsāko jūras ceļu. Rīgas lidosta nodrošina Eiropas un transkontinentālos lidojumus gandrīz uz visiem pasaules punktiem.

Pateicoties Latvijas zaļajam zeltam, valstī labi attīstījusies ir kokapstrāde. Gandrīz puse no Latvijas teritorijas ir nosegta ar zaļiem, bieziem mežiem. Daļa no tiem tiek izcirsta un eksportēta. Koki, kas ir paredzēti celtniecībai sastāda lielāko eksporta daļu. Specializētie dabas parki, valsts meži un stratēģijas, kas tiek pielietotas ilglaicīgai to attīstībai, ļauj saglabāt līdzsvaru starp dabu un interesantiem uzņēmējdarbības veidiem.

Augsti attīstītās tehnoloģijas, elektronika, informācijas tehnoloģijas un dizains – lūk, jaunie veiksmes stāsti, kas ienāks valsts vēsturē un padarīs to vēl varenāku. Radītā pirmklasīgā infrastruktūra loģistikas un komunikāciju jomā atvieglo biznesa funkcionēšanu, padara preces un pakalpojumus daudz pieejamākus un konkurēt spējīgākus. Inovatīvā produkcija, kas tiek saražota Latvijā, tiek augstu vērtēta daudzos pasaules tirgos.

Latvijas ekonomikai ir tendence attīstīties un straujiem soļiem iet uz priekšu, par to liecina eksporta preču un pakalpojumu pieaugums, kas 2017. gada otrajā kvartālā palielinājās par 5%, kā arī tas, ka darbinieku algas, šajā pašā laika posmā palielinājās par 9%.