Ilgtspējīga lauksaimniecība

Mūsdienās vārds “ilgtspējīgs” ir kļuvis par ļoti populāru vārdu un tas tiek lietots, lai aprakstītu daudz dažādas lietas. Kāda ir saikne starp ilgtspējīgumu un lauksaimniecību? Ja tev būtu jāizvēlas, ko tu labāk ēstu: pārtiku, kas tiek audzēta dabiskā ceļā, vai pārtiku, kura ir uzlabota, apsmidzināta ar pesticīdiem un minerāliem? Lielākā daļa cilvēku, protams, izvēlētos dabīgi augušu pārtiku, kas ir bez ķimikālijām un mākslīgiem uzlabojumiem. Diemžēl, lielākā daļa pārtikas, kuru mēs patērējam, tomēr, ir ražota, izmantojot industrializētu lauksaimniecību, kas iekļaujas ne-dabīgajā audzēšanas metodē. Lai gan rūpnieciski ražota pārtika ir devusi iespēju ražot lielu daudzumu pārtikas, tomēr tai līdzi nāk daudzi negatīvi aspekti. Aspekti iegūti šeit.

Ilgtspējīga lauksaimniecība ir lauksaimniecības veids, kas vērsts uz kultūras un mājlopu audzēšanu ilgtermiņā, bet ar minimālu ietekmi uz vidi. Šis lauksaimniecības veids mēģina atrast labu līdzsvaru starp nepieciešamību pēc pārtikas, tajā pašā laikā saglabājot ekoloģisko veselību. Papildus tīras pārtikas audzēšanai, ir vairāki mērķi, kurus var sasniegt ilgtspējīga lauksaimniecība: ūdens taupīšana un nepiesārņošana, samazinot minerālmēslu un pesticīdu lietošanu, bioloģiskās daudzveidības veicināšana audzētajām kultūrām un visai ekosistēmai kopumā. Ilgtspējīga lauksaimniecība ir vērsta arī uz ekonomiskās stabilitātes saglabāšanu saimniecībā, kas palīdz lauksaimniekiem uzlabot savas audzēšanas metodes un dzīves kvalitāti. Lauksaimnieki bieži vien arī izmanto kultūru daudzveidību praksi, tādējādi audzējot vairākas augu šķirnes vienlaicīgi, iegūstot būtiskākās atšķirības un tālāko izglītību.

Pastāv divas galvenās priekšrocību grupas, kādās var iedalīt ilgtspējīgas lauksaimniecības sniegtos labumus:
1. Cilvēka veselības ieguvumi
2. Vides ieguvumi

Runājot par cilvēku veselību, kultūra, kas audzēta ar ilgtspējīgas lauksaimniecības metodi ir daudz veselīgāka. Šī pārtika nesatur ķīmiskos pesticīdus, mēslošanas līdzekļus, cilvēki netiek pakļauti un nepatērē sintētiskos materiālus. Tas ierobežo risku, ka cilvēki kļūtu slimi no šo vielu iedarbības organismā. Turklāt kultūra, kas ražota ar šādu lauksaimniecības metodi, satur faktiski vairāk barības vielas.

Ilgtspējīga lauksaimniecība sniedz pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Viens n galvenajiem ieguvumiem uz vidi ir tāds, ka ilgtspējīga lauksaimniecība izmanto 30% mazāk enerģijas uz vienu ražas vienību, salīdzinot ar rūpniecisko lauksaimniecību. Tas samazina atkarību no fosilā kurināmā, kas piesārņo apkārtējo vidi ar siltumnīcas efekta veidojošām emisijām. Arī augsne netiek piesārņota, tiek uzturēta augstā kvalitātē, samazinot degradāciju un eroziju.

Labs piemērs ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībā ir veidot kompostu no pārtikas izejmateriāliem. Pārtikas atkritumiem satrūdot, rodas lieliskas barības vielas, kuras bagātina augsni daudz labāk nekā ķīmiskie mēslojumi. Augsne ir bagāta un spēcīga, to katru gadu var uzlabot, nebaidoties par degradāciju. Apūdeņošanai var izmantot savāktos lietus ūdeņus lietainā sezonā, tādējādi taupot saimniecības ūdens resursus. Katru gadu nomainot zemi, kurā stādīt kultūru, veidojas pozitīva rotācijas prakse. Tas palīdz saglabāt augsni veselīgu un pilnu ar uzturvielām. Novācot kultūru, no augsnes tiek paņemtas arī noderīgās uzturvielas, kas gadu laikā var neatjaunoties. Tāpēc rotācija un mēslošana ar kompostu lieliski atjauno gadu laikā noārdītās augsnes kārtas.

Svarīgi atcerēties, ka ilgtspējīga lauksaimniecība nav gluži tas pats, kas organiskā vai bioloģiskā lauksaimniecība. Ilgtspējīga lauksaimniecība izskaidro procesus, kas ir ilgstoši un videi draudzīgi. Tomēr bioloģiskā lauksaimniecība, it īpaši, ja to veic lielā rūpnieciskā mērogā, joprojām var kaitēt videi un apdraudēt sabiedrības veselību dažādos veidos. Ekosistēma joprojām var tikt izpostīta no plašiem monokultūras laukiem, audzēšanas procesā var tikt izmantoti pesticīdi, no augsnes joprojām var tikt izsmeltas barības un organiskās vielas, tiek izmantots fosilais kurināmais, kas piesārņo atmosfēru – un joprojām šis viss var tikt slēpts zem bioloģiskās lauksaimniecības marķējuma.

Rakstu sagatavojuši http://fixdengi.com/.